ZIG CNPN-01C 蘸水漫畫鋼筆咀 Saji-Pen w packing 400x400
名稱ZIG CARTOONIST Pen Nib for MANGA
Saji-Pen (3 pcs./set)
名稱ZIG 蘸水漫畫鋼筆咀 3枝裝 (Saji-Pen)
貨號CNPN01C
條碼 4901427966152
包裝 Saji-Pen 3支裝
品牌 日本 Kuretake
每套價錢HKD $50/套
1. ZIG漫畫家筆咀系列有G-pen,School-Pen,Maru-Pen 和 Saji-pen
2. 這套是Saji-Pen 筆咀, 筆咀堅固,線條清晰。主要用於背景。
3. 筆咀提供廣泛的線條和墨水流動以適合個人繪畫風格
4. 非常適合漫畫和卡通中的細節工作。
ZIG蘸水漫畫鋼筆咀3枝裝Spoon-Pen CNPN01C753x157

本產品網頁之所有數據、照片、視頻及價錢僅供參考。有關更新及詳細信息請致電本公司查詢。

查詢 Back